Textové pole:  
 
 
 

 

      Základní prvky domovního zabezpečovacího systému

 

     V dnešní době je nutné chránit svůj majetek a zabezpečit jej proti  násilnému vniknutí, varovat o vzniku požáru, nebo o úniku plynu k tomu slouží-elektronický zabezpečovací systém (EZS).

   Systém monitoruje  pomocí čidel stav střeženého objektu, vznik škodlivé události je přenášen a vyhodnocován ústřednou systému  a signalizován  akusticky sirénou ,nebo přenosem varování na určené telefony  pomoci hlasové nebo SMS zprávy nebo na Pult centrální ochrany hlídací služby.

  Tím je umožněno provedení účinného zásahu k odvrácení nastalých událostí a eliminaci  vzniklých škod.

  Tyto sofistikované systémy umožňují i další možné nadstavbové služby jako  kontrolovat stav zabezpečení objektu ,ovládat vjezdovou bránu , dveře  garáže,regulovat  vnitřní teplotu objektu , spínat osvětlení a to vše  nejen místně ale i vzdáleně pomocí telefonu nebo počítače.

 

Realizace systému je prováděna v těchto krocích:

Posouzení objektu z hlediska bezpečnosti

Konzultace se zákazníkem o jeho představě,návrh řešení , zpracování nabídky-kalkulace ceny

Vzájemné odsouhlasení  zakázky a stanovení podmínek realizace

Vlastní realizace zakázky

Proškolení obsluhy a předání díla zákazníkovi

  

            Požární hlásič

Pohybové čidlo

   Dálkové ovladače

           Ústředna systému

      Ovládací klávesnice

       Akustická siréna

Kontakt:

Ing.Vančák Josef

 

 

Telefon:

461 593 409

461 100 252

737 633 561

 

 

Mail:

josef.vancak@email.cz.

    by  jova

 

 

Textové pole:  
 
 
 

 

 

Textové pole: